Stosowane jako kondensatory pracy w jednofazowych silnikach elektrycznych.


Kondensator MKSP-8 1uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 1,5uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 2uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 2uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 3uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 4uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 5uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-8 6uF/400V-kostka
Kondensator MKSP-5P 2uF/450V-kostka
Kondensator Silnikowy 0,68uf/450V
Kondensator Silnikowy 1uF/450V
Kondensator MKPS-020 1uF/400V
Kondensator MKSP-5P 1uF/450V w.7
Kondensator Silnikowy 1,5uF/450V
Kondensator MKSP-5P 1,5uF/450V w.7
Kondensator Silnikowy 2uF/450V
Kondensator MKPS-020 2uF/400V
Kondensator MKSP-5P 2uF/450V w.7/9
Kondensator MKSP-5P 2uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 2,5uF/450V
Kondensator MKSP-5P 2,5uF/450V kabel w.7/9
Kondensator Silnikowy 3uF/450V
Kondensator MKSP-5P 3uF/450V w.7
Kondensator MKSP-5P 3uF/450V
Kondensator Silnikowy 4uF/450V
Kondensator MKSP-5P 4uF/450V-kabel w.8
Kondensator Silnikowy 4uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 4uF/450V
Kondensator Silnikowy 5uF/450V
Kondensator MKSP-5P 5uF/450V w.3
Kondensator Silnikowy 5uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 5uF/450V
Kondensator MKSP-5P 5uF/450V kabel
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V w.4
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V w.7
Kondensator Silnikowy 6uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 6uF/450V w.8
Kondensator MKSP-5P 7uF/440V-118
Kondensator Silnikowy 7,5uF/450V
Kondensator MKSP-5P 7,5uF/450V
Kondensator Silnikowy 7,5uF/450V Inco
Kondensator Silnikowy 7,5uF/450V-kabel
Kondensator Silnikowy 8uF/450V
Kondensator MKSP-5P 8uF/450V w.7
Kondensator MKSP-5P 8uF/450V w.2
Kondensator MKSP-5P 8uF/450V-kabel w.4
Kondensator Silnikowy 8uF/450V-Kabel
Kondensator MKSP-5P 8uF/450V Kabel
Kondensator MKSP-5P 8uF/450V-kabel w.8
Kondensator Silnikowy 10uF/450V
Kondensator MKSP-5P 10uF/450Vw.2
Kondensator MKSP-5P 10uF/450V w.7
Kondensator MKSP-5P 10uF/450V-kabel w.8
Kondensator Silnikowy 10uF/450V kabel
Kondensator 11710uF/450V
Kondensator Silnikowy 12uF/450V
Kondensator Silnikowy 12uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 12Uf/450v KABEL
Kondensator MKSP-5P 12uF/250V kabel
Kondensator MKSP-5P 12uF/450V w.2
Kondensator MKSP-5P 12uF/450V w.4
Kondensator 7uF/250V
Kondensator MKSP-5P 14uF/450VW.2
Kondensator MKSP-5P 14uF/450V w.7
Kondensator MKSP-5P 14uF/450V-kabel w.4
Kondensator Silnikowy 14uF/450V Kabel
Kondensator Silnikowy 16uF/450V
Kondensator TC 16 uF
Kondensator MKSP-5P 16uF/450V w.7
Kondensator MKSP-5P 16uF/450V
Kondensator Silnikowy 16uH/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 16uF/450V Kabel w.4
Kondensator Silnikowy 18uF/450V
Kondensator MKSP-5P 18uF/450V w.2
Kondensator MKSP-5P 18uF/450V-kabel
Kondensator Silnikowy 20uF/450V
Kondensator Silnikowy 20uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 20uF/450V-kabel w.4
Kondensator MKSP-5P 20uF/450V
Kondensator MKSP-5P 20uF/450V
Kondensator Silnikowy 20uF/450V
Kondensator I 17 20uF/450V
Kondensator Silnikowy 22uF/450V
Kondensator MKSP-5P 22uF/450V w.7
Kondensator Silnikowy 25uF/450V
Kondensator Silnikowy 25uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 25uF/450V-kabel w.4
Kondensator MKSP-5P 25uF/450V
Kondensator Silnikowy 30uF/450V
Kondensator Silnikowy 30uF/450V Kabel
Kondensator MKSP-5P 30uF/450V w.1
Kondensator MKSP-5P 30uF/450V -kabel w.8
Kondensator silnikowy 32uF/450V
Kondensator MKSP-5P 32uF/450V
Kondensator silnikowy 32uF/450V-kabel
Kondensator silnikowy 35uF/450V
Kondensator Silnikowy 35uF/450V kabel
Kondensator MKSP-5P 35uF/450V
Kondensator silnikowy 40uF/450V
Kondensator silnikowy 40uF/450V-Kabel
Kondensator MKSP-5P 40uF/450V
Kondensator Silnikowy 45uF/450V
Kondensator Silnikowy 45uF/450V -kabel
Kondensator Silnikowy 50uF/450V
Kondensator silnikowy 50uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 50uF/450V
Kondensator Silnikowy 55uF/450V
Kondensator Silnikowy 60uF/450V
Kondensator MKSP-5P 60uF/450V w.4-kabel
Kondensator silnikowy 60uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 60uF/450V
Kondensator Silnikowy 70uF/440V
Kondensator MKSP-5P 70uF/450V
Kondensator MKSP-5P 75uF/450V
Kondensator Silnikowy 80uF/450V
Kondensator Silnikowy 80uF/450V-kabel
Kondensator MKSP-5P 80uF/450V
Kondensator MKSP-5P 90uF/450V
Kondensator MKSP-5P 90uF/450V-kabel w.4
Kondensator Silnikowy 100uF/450V
Kondensator Silnikowy 100uF/450V-kabel
Kondensator TC 100uF/450V
Kondensator MKSP-5P 100uF/450V
Kondensator Silnikowy 120uF/350V
Kondensator Silnikowy 125uF/350V
Kondensator Silnikowy 150uF/350V
Kondensator Silnikowy 150uF/450V
Kondensator Silnikowy 160uF/350V
Kondensator Silnikowy 175uF/350V
Kondensator Silnikowy 180uF/350V
Kondensator Silnikowy 200uF/350V
Kondensator Rozruchowy 60uF/320V
Kondensator Rozruchowy 70uF/320V
Kondensator Rozruchowy 80uF/320V
Kondensator Rozruchowy 100uF/320V
Kondensator Rozruchowy 120uF/320V
Kondensator Rozruchowy 125uF/320V
Kondensator Rozruchowy 130uF/320V
Kondensator Rozruchowy 140uF/320V
Kondensator Rozruchowy 150uF/320V
Kondensator Rozruchowy 160uF/320V
Kondensator Rozruchowy 175uF/320V
Kondensator Rozruchowy 180uF/320V
Kondensator Rozruchowy 200uF/320V
Kondensator Rozruchowy 250-315uF/320V